Leworęczność i praworęczność – ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami lateracji

Zaburzenia lateracji u dziecka to zakłócenia w przejęciu roli dominującej przez jedną ze stron ciała. Nieustalona lateracja odpowiada za ograniczoną sprawność manualną, niską orientację w schemacie własnego ciała i słabą orientację przestrzenną. Jak poprawić rozwój dziecka z zaburzeniami lateracji?

Każdy rodzic pamięta chwile, gdy wypatrywał oznak praworęczności lub leworęczności u swojego dziecka. Dominacja jednej strony ciała, czyli większa sprawność ręki, oka i nogi znajdujących się po określonej stronie ciała, to cecha większości ludzi. Nie ujawnia się ona od razu po urodzeniu, lecz przychodzi z czasem.

Kiedy można określić praworęczność lub leworęczność

Praworęczność zwykle można określić pomiędzy 2 a 3 rokiem życia dziecka. O tym, że dziecko jest leworęczne najczęściej dowiadujemy się nieco później, czyli pomiędzy 3 a 4 rokiem życia. Dominacja jednej z rąk powinna wykształcić się do 7 roku życia dziecka, natomiast proces określenia dominacji jednej ze stron ciała (rąk, nóg i oczu) powinien zakończyć się w wieku 12- 13 lat.

Dominacja jednostronna, lateracja mieszana, lateracja nieustalona

U właściwie rozwijającego się dziecka obserwujemy dominację całej prawej lub całej lewej strony ciała, tj. większą sprawność prawej ręki, nogi i oka lub większą sprawność lewej ręki, nogi oraz oka. W takim przypadku mówimy o prawidłowej lateracji.
Czy istnieją inne możliwości rozkładania się sprawności kończyn oraz oczu po obu stronach ciała? Tak. U niektórych dzieci występuje tzw. lateracja skrzyżowana, czyli sprawność narządów i zmysłów rozkłada się na obie strony ciała, np. sprawniejsza jest prawa ręka, lewe oko i lewa noga.
Zdarza się, że lateracja pozostaje nieustalona (słaba), czyli brakuje dominacji części ciała po którejkolwiek ze stron. Możemy mieć tu do czynienia z oburęcznością, obunożnością, czy jednakową sprawnością oczu. Osłabiona lateracja jest zwykle stanem przejściowym i tylko niewielki odsetek dzieci pozostaje oburęczny lub obunożny do końca życia.

Nauka czytania i pisania u dzieci z zaburzeniami lateracji

Dzieci z zaburzeniami lateracji borykają się z rozmaitymi problemami na etapie nauki pisania i czytania.
U dzieci z lateracją skrzyżowaną można zauważyć swego rodzaju niezgrabność ruchów, brak koordynacji ruchów oraz opóźniony rozwój ruchowy. Dzieci te zwykle przez długi okres nie rozpoznają prawidłowo stron ciała, mają kłopot z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała, mają problemy zarówno z nauką pisania, jak i płynnym czytaniem.
Pisząc, dziecko przestawia lub opuszcza litery, a nawet sylaby, myli podobne do siebie litery, zdarza mu się posługiwać pismem zwierciadlanym.
Dzieci z osłabioną (nieustaloną) lateracją miewają problemy z orientacją w przestrzeni, z trudem rozpoznają strony ciała i kierunki, utrudniony jest cały proces planowania i wykonywania ruchów. Nauka pisania i czytania dla dziecka z nieustalona lateracją to ogromne wyzwanie. Nikła precyzja ruchów oraz kłopoty z ustaleniem prawidłowego nacisku dłoni powodują, że pismo jest niekształtne, rozchwiane i nierówne. Podobne trudności mogą wystąpić przy innych pracach manualnych (np. przy rysowaniu, wycinaniu, czy lepieniu).

Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami lateracji

Rozwój dziecka z zaburzeniami lateracji można wspomagać, konsekwentnie ćwicząc zmysły, koordynację ruchów, orientację w przestrzeni, a także rozwijając motorykę małą i dużą.

Przykładowe ćwiczenia:

 • pytaj dziecko o położenie przedmiotów – nad, pod, obok, za, przed
 • poproś o to, by dziecko chwyciło się za prawe ucho, pokazało lewe oko, wyciągnęło prawą rękę, itp.,
 • podawaj sobie z dzieckiem piłkę na przemian używając prawej i lewej ręki lub kop piłkę wskazując, którą nogą będziecie to robić,
 • bawcie się woreczkami sensorycznymi lub pokonujcie ścieżki sensoryczne, ćwicząc przy okazji slalom, przeskoki z jednej strony na drugą, itp.
 • staraj się uprawiać z dzieckiem różnego rodzaju sporty (jazda na rowerze, pływanie, gra w tenisa lub badmintona, etc.),
 • kreślcie w powietrzu linie i figury geometryczne,
 • malujcie dłońmi lub palcami,
 • ćwiczcie wycinanie, modelowanie plasteliny, sklejanie modeli samolotów, itp.,
 • próbujcie kalkować lub odwzorowywać po śladzie rysunki,
 • ćwiczcie dłonie przez nawijanie nici, nawlekanie korali, przyszywanie guzików, zbieranie monet.

Przede wszystkim, warto pozwolić dziecku wykonywać samodzielnie wszelkie codzienne czynności i nie wyręczać go np. przy wiązaniu butów, ubieraniu się lub czesaniu.

Warto też rozwijać zmysł wzroku dziecka przez:

 • układanie klocków oraz puzzli,
 • porównywanie ilustracji i wyszukiwanie podobieństw oraz różnic,
 • wyszukiwanie szczegółów na obrazkach,
 • zabawy masami plastycznymi i porównywanie ich struktur (np. masa solna, masa papierowa, itp.).

Ćwicząc z dzieckiem należy pamiętać, by:

 • nie zmuszać dziecka leworęcznego do pisania prawą ręką,
 • nie zmuszać dziecka lewoocznego do pisania prawą ręką (należy dążyć do jednostronnej – w tym przypadku lewostronnej – dominacji, zamiast przyczyniać się do rozwoju lateracji mieszanej),
 • nie uczyć pisania prawą ręką dziecka jąkającego się (zwykle jąkanie wiąże się z brakiem dominacji jednej strony),
 • nie zmuszać do pisania prawą ręką dziecka o silnej dominacji lewej strony lub słabej sprawności prawej strony,
 • nie wymuszać pisania prawą ręką dzieci z upośledzeniem umysłowym.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu